Betingelser ved leie

Alminnelige betingelser

Disse bestemmelsene gjelder som kontrakt for opphold på våre utleieenheter. Hensikten er å bringe klarhet i avtalte forhold på forhånd, slik at vi blir i stand til å betjene våre gjester på best mulig måte.

Leietakers ansvar

Leietaker/bestiller må være over 22 år, dette gjelder også for ansvarlig på hytte/leilighet under oppholdet. Gjester kan bli bedt om å fremvise legitimasjon ved innsjekk. Skulle det vise seg at leietager ikke er over 22 år (18 år ved rom skisenter) vil ikke nøkkel bli levert ut og leiebeløpet vil ikke bli refundert.

Betalingsbetingelser

Oppholdet vil bli forhåndsfakturert. Ved innbetalt forskudd aksepterer leietakeren nedenfor nevnte leievilkår. 20 % av leiebeløpet skal betales 14 dager etter at bestillingen har funnet sted. Restbeløpet må være oss i hende innen 30 dager før ankomst. Dersom bestilling skjer senere enn 45 dager før ankomstdato, må hele leiebeløpet betales samlet. Ved bestilling mindre enn 7 dager før ankomst, må kvittering fremvises ved ankomst før nøkkel utleveres. Etter avtale kan oppholdet betales ved ankomst.
Manglende innbetaling, ses på som avbestilling, og kunden vil bli belastet for dette, jf. våre avbestillingsregler.

Avbestilling

Avbestilling må skje skriftlig til post@roldal-booking.no
Avbestiller gjesten oppholdet tidligere enn 30 dager før ankomst, returneres forskuddsutbetalingen, minus et avbestillings-/administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr. utleieenhet. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst beholder utleier hele det innbetalte beløp.

Innsjekk/utsjekk

Nøkkelutlevering skjer fra vår resepsjon i Røldalsterrassen mellom kl 1800 – 2200. Ved ankomst etter innsjekkingstid, ta kontakt dagen før på vår vakttelefon +47 958 50 500 for å avtale nøkkelutlevering.
Utsjekk senest kl 1200. Nøkkel legges i samleboksen på miljøhus eller i vår resepsjon når Røldalsterrasssen er åpen

Tillegg

Ved ankomst vil det i hver enhet være 1 rull toalettpapir, 1 rull tørkepapir, 1 kjøkkenhåndkle og 1 kjøkkenklut. Tillegg som sengetøy og håndklær, ved og skikort kan bestilles i vår bookingtjeneste, evt. i resepsjonen.

Andre vilkår

Det skal være ro i enheten kl 22 på hverdager, og kl 23 i helger og ferier.
Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt, evt. har andre gjester muligheten til å kontakte Politiet. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet. Eget musikkanlegg/Stereoanlegg er ikke tillatt!
Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade, selvforskyldt utløsning av brannalarm som fører til utrykning eller mangelfull rengjøring vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etterfakturert. Vi forbeholder oss tilbakeholdsrett i gjestens eiendeler. Utleieenheten må kun bebos av det kontraktfestede antall personer. Ordens- og husreglement inngår som en del av herværende leievilkår.

Husdyr

Husdyr kan ikke medbringes, med mindre tillatelse er innhentet fra utleier på forhånd, og betaling for dette er avtalt.

Rengjøring-leietakers ansvar

Med obligatorisk rengjøringspakke:
Ved avreise skal gjesten rydde etter seg. Dette innebærer at gjesten vasker av søl på benker
og gulv, tar oppvask og fjerner søppel og tomgods fra boenheten og ellers ihht ”Har du husket” oppslag på ytterdør. Eventuelt leid sengetøy skal tas av og legges i utdelt pose og plasseres i gang / entre ved avreies. Skulle vårt ettersynspersonell ikke godkjenne ryddingen, påkommer et ekstra gebyr.
Uten bestilt sluttrengjøring(gjelder opphold på vår, sommer og høst):
Ved avreise skal boenheten rengjøres av leietakeren i hht. oppslag i boenheten. Dette inkluderer bl.a. at all oppvask plasseres i skapene i hht. lister. Videre skal leietakeren foreta vask av benker, kjøleskap, kaffetrakter, mikrobølgeovn/steikeovn, toaletter, vaskeservanter, dusjer og alle gulv. Skulle vårt ettersynspersonell ikke godkjenne sluttrengjøringen, vil prisen på ordinær sluttvask, pluss et ekstra gebyr tilsvarende 50 % av den ordinære sluttvasken bli avkrevd/fakturert.

Skader på boenheten/inventar

Skader som leietaker påfører enheten, skal erstattes av leietaker.

Depositum

Vi påberoper oss retten til å avkreve ett depositum ved ankomst (fra kr 500,- til kr 1000,- pr enhet i kontanter avhengig av enhetens størrelse). Beløpet refunderes ved avreise etter godkjenning fra vårt ettersynspersonell.

Forbehold/force majeure

Utleier står ikke til ansvar for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister og på våre nettsider, noe som kan innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, evt. sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Røykeforbud

Det er røykeforbud på alle våre hytter og leiligheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere
dette. Blir ikke dette overholdt vil dere bli etterfakturert for kostnadene dette medfører.

Klage

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl 10:00, dagen etter ankomst kontakt med resepsjonist. Slik kan mangelen/feilen rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

General booking conditions

These conditions apply as a contract for your stay in our units. The purpose is to make it clear what the rights and responsibilities of both parties are before you arrive. This will make us able to serve you as our guests in the best possible way.

The tenant’s responsibilities

The tenant /person making the booking has to be over 22 years of age, as must the person responsible for the cabin / apartment during your stay. Guests may be asked to show proof of identity when checking in. If no one is over 22 years of age, the keys will not be handed out and the payment will not be repaid.
The number of persons staying in any accommodation unit must not exceed the number stated in the rental agreement.
Guests are not permitted to use their own hi-fi or sound system in cabins and apartments.
Guests must be quiet at 10 p.m on weekdays, and 11 p.m. on weekends and holidays. Noise and commotion that disturb our other guests will lead to a formal warning. The disturbed guests will be able to contact “Vaktservice”, our security service company. The ones causing the call-out of the security service company will also have to pay for the call-out. Failure to comply with any such warning will lead to immediate eviction. In such case the rent is not refundable.
On departure, the unit must be tidied and cleaned in accordance to the house rules.
Payment will be required on departure or invoiced later in respect of any damaged or missing furniture or equipment; any fire damage caused by your negligence; any unnecessary attendance by the fire service; any vandalism/damage and any substandard cleaning. These rules are part of the rental contract.

Booking and payment

We will confirm your booking by sending you an invoice. 20 % of the rent is to be paid within 14 days of booking. Making the advance payment constitutes your acceptance of the terms of the rental contract. The remaining amount must be paid no later than 30 days before arrival. Late payment will result in cancellation of the booking without notice. Payment must be made immediately in full by credit card when you book less than 45 days in advance. When booking less than 7 days in advance, guests must show a valid receipt at arrival before handed the key.

Cancellation

Cancellation must be in writing to post@roldal-booking.no
When cancelling more than 30 days before arrival, we will refund the advance payment, less an administration fee of NOK 300 per unit. When cancelling less than 30 days before arrival we will retain the payment.

Check-in and check-out

Check- in time is from 5 p.m – 10 p.m. You pick up the key at our reception. At arrival before or after the check-in time, please contact us at +47 958 50 500.
All guests must check-out before 12 noon. Please leave the key in our key-delivery box outside the recycling station (see map in the apartment) or in the reception.

In addition

At arrival every unit will have 2 rolls of toilet paper, 1 roll of paper towel, 1 dish-cloth and 1 dish-towel. Bed linen and towels, fire wood and ski cards can be ordered.

Domestic animals

Domestic animals cannot stay in the units unless specific permission from the owner is given and payment is arranged.

Cleaning

Compulsory final cleaning:
Before departing, guests have to tidy up after themselves. You have to clear and wash the tables, the kitchen work top and clear the floor. You have to do the dishes and take out the garbage and empties. Please read the ”did you remember?” notice on the door. Rented bed linen is to be removed and placed in the hall in the bag it was delivered in. Should this not have been done, or have been done inadequate, an extra fee will be charged.
Without final cleaning (only applicable spring, summer and autumn):
Before departure the unit is to be cleaned following the notice in the apartment. This includes placing all dishes back in the cupboards. The tenant also has to clean all work tops and tables, the fridge, coffee machine, micro wave and oven, the toilet, sink, shower and all floors. Should this not have been done, or been done inadequate, the tenant will be charged /invoiced the cost of final cleaning in addition to an extra fee equal to 50 % of the cost of final cleaning.

Deposit

We reserve the right to take a deposit in cash or take your credit card details at check-in for the purpose of reserving a deposit. (NOK 500 – NOK 1000, depending on the size of the unit). Please note that the relevant sum will be reserved, it will not actually be charged to your credit card without your approval. If in cash, the deposit will be refunded at departure after inspecting the unit. The purpose of the deposit is to ensure that the cabins are not exposed to criminal damage etc.

Exclusions

We are not liable for unsatisfactory snow conditions, closure of facilities or other circumstances beyond our control. Nor are we liable for errors in our website or printed material. This may lead to us not being able to deliver as stated on our pricelist, website, in our marketing or in other ways. We reserve the right to cancel your booking or part of this if the product is sold out. If this should occur you will be notified and receive another offer. You will be able to accept our new offer or cancel your booking.

No smoking

Smoking is not permitted in any of our cabins or apartments. Please respect this policy. If not respected, you will be invoiced for the damage this has caused.

Complaints

You should inform us of any complaints within a reasonable time, latest by 10 a.m. the day following arrival, so that the deficiency / fault can be rectified immediately with minimum inconvenience for the guests affected. Failure to make a timely complaint will generally result in forfeiture of any right to subsequent compensation.